Våra aktiviteter

Ledarskap och långsiktig tillväxt

Testa din/företagets tillväxtförmåga. Hur är du som ledare och hur kan du utvecklas.

Från affärsidé till handlingsplan

För nya företagare, för företagare som tycker att företaget står still och vill gå vidare. Vad är nästa steg? En analys av företaget idag, företaget imorgon och hur kommer man dit.

Allmän information om skatteregler

Nya beslut, vad kommer 2017. Skatteregler och redovisningsregler som är viktiga att känna till för beslut för normala affärshändelser i företaget. Förmånsbil, representation, utlägg, pension, avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla kostnader etc.

Pubkvällar

Där ni företagare kan presentera eran verksamhet. Tid för mingel och vi från GefleRevisorerna ger kort aktuell information.

Allmänna kunskaper om bokföringens grunder

För dig som är intresserad av hur affärshändelser påverkar företagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Även en genomgång hur man analyserar (läser av) företagets balans- och resultaträkningen.

Utdelningsregler (aktiebolag)

Vad gäller? Här får du en grundlig genomgång av vad som påverkar möjligheten till utdelning, utdelning till kapitalbeskattning samt valet av lön vs utdelning.

Styrelsens ansvar i ett aktiebolag

Styrelsen har ett ansvar för företagets räkenskaper, känner du till dem? Här får ni information om bokföringslagen och aktiebolagslagen för att ditt styrelsearbete skall uppfylla kraven i lagar och regler. Vi informerar om; vad är bokföringsbrott, brott mot värdeöverföring, övriga brott mot aktiebolagslagen.

Att anställa personal

Vad är viktigt att tänkta på inför en anställning. Att anställa kan vara ett stort beslut och utan att ha kunskaper om de viktigaste reglerna kan det uppstå situationer vilket kan påverka företaget negativt. Här vill vi lyfta fram vad som är nödvändigt att tänka på inför en anställning och uppsägning.

Egenföretagares hälsa

Motion, kost och allmän hälsa. Att ta hand om sig själv. Hur skapar man en balans mellan företaget, hemmet/familjen och sig själv? Det är viktigt att lyssna på kroppens krämpor och att ta tag i dem i tid. Det är bättre att förebygga än att bota. Här bjuder vi in gäster som ger oss vägledning. Att få med sig efter kvällen är att vakna upp och tänka till och få inspiration.

Juridik – sambo eller gift, kompanjon

Vad händer juridisk när ett samboförhållande eller ett äktenskap upplöses. Hur fungerar det när ett företags ägs tillsammans. Här bjuder vi in gäster som förklarar vad som händer juridiskt och vilka åtgärder man ska/kan göra.

Försäkringar

Pension, sjukvård, företagarens egen försäkring etc. Här bjuder vi in gäster som ger er den information ni saknar gällande olika försäkringar. Varför de behövs och till vilken nytta.

Kontakta oss!