Goda råd

Rådgivning av olika slag är en viktig arbetsuppgift för oss. Det spelar en central roll i vårt samarbete med våra kunder. Vi vill vara en viktig affärspartner och ett kreativt bollplank i ekonomiska frågor. Genom att aktivt lyssna på dina tankar och idéer, kan vi ge dig värdefulla råd och analyser av din verksamhet. Vi vill ge dig bättre kontroll över bolaget och hjälpa dig att utnyttja de ekonomiska spelreglerna ditt företag kan ha nytta av.Med mångårig erfarenhet, och klienter från många olika branscher, har vi samlat på oss massor med kunskaper som vi gärna delar med oss av. Rådfråga oss innan du agerar, då kan du undvika dyrbara misstag.

Den årliga rådgivning våra kunder efterfrågar är frågor kring redovisning, bokslut och skatteplanering, men även upprättande av budget, prognoser och analyser av ekonomiska nyckeltal. Men vi kan erbjuda mer än så.

Exempel på våra tjänster

  • Avveckling
  • Skatterådgivning
  • Hälsokontroll
  • PR Personlig Rådgivare
  • Ägar- och bolagsrådgivning
  • Bolagsbildning
  • Företagsöverlåtelser
  • Generationsskiften

Hälsokontroll

Genom vår tjänst årlig hälsokontroll analyserar vi nuläget för företaget. Nästa steg är att erbjuda företaget en egen PR som tillsammans med företagsledningen analyserar framtiden och skapar en handlingsplan på ett, två och fem år.

PR Personliga rådgivare

Din personliga rådgivare följer med lite djupare in i företaget och agerar som ett bollplank under året som kommer. Med hjälp av PR utformar företagsledningen nästa mål för företaget och utformar en handlingsplan. Det kan handla om små mål och större mål. Vi vill att du ska ha någon att bolla idéer med samt ett stöd i din vardag. Vi vill ge dig insikt och kunskap som gör det möjligt att utveckla ditt företag.

Kontakta oss!