GefleRevisorerna AB

GefleRevisorerna AB startade 2010. Företaget är en revisions-, redovisnings- samt rådgivningsbyrå men med lång erfarenhet i branschen.

Vi arbetar främst med små och medelstora, ofta ägarledda fåmansbolag. Vår kundkrets är bred och representerar många olika branscher, från tjänsteproducerande företag, hantverkare, restauranger till detaljhandel.

Det är viktigt för oss att träffa personerna bakom varje företag och få höra just era idéer, visioner samt historia. Därför inleder vi alla nya affärskontakter med ett kostnadsfritt introduktionsmöte där vi får möjlighet att träffas personligen och besluta oss för ett eventuellt framtida samarbete.

För att hålla oss uppdaterade gällande nya lagar och förändringar vidareutbildar vi oss löpande. Vi är auktoriserade Revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter, medlemmar i FAR. En redovisningskonsult som auktoriseras av FAR är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling.

Vi följer Reko, som är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som leder till att skapa kvalitativa redovisningstjänster.

Våra medarbetare

Är du den som fattas i soffan?

GefleRevisorerna söker en Redovisningskonsult med ambition att växa tillsammans med oss. Vi vill att våra medarbetare skall arbeta och utvecklas i en atmosfär där man trivs och att det känns meningsfullt att gå till jobbet. .

Läs mer här