Behöver du mer tid?

Om du vill få mer tid till att utveckla ditt företag, låt oss ta hand om bokföringen och /eller din administration. Vi är behjälpliga med allt från administration, löpande bokföring, löner till upprättande av bokslut och årsredovisningar.

Flera företagare känner ofta oro och stress över att hantera företagets papper. Där kan vi hjälpa till att bygga upp administrativa rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter. Redovisningen ger dig beslutsunderlag som hjälper dig att styra och överblicka företaget.

Byrån arbetar enligt REKO och är uppdaterade på de senaste förändringarna i bokföringslagen, årsredovisningslagen samt normgivningar från Bokföringsnämnden och FAR.

Bokföring – Löpande redovisning och administration

Vi vill underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen i ert företag. Tillsammans utformar vi ett samarbete efter just ert företags behov. Det är viktigt att ni får tillförlitlig information om företaget vilket skapas av rätt information från er och rätt hantering av oss. Naturligtvis bistår vi också med rådgivning i samband med olika bokföringsfrågor.

Vi strävar efter att förbättra er administration och hjälper gärna till med att komma iordning och strukturera upp administrationen på ett effektiv och lönsamt sätt. Det finns tillfällen då vi kanske måste besöka er på företagets kontor och lägga upp rutiner för att hantera papper vilket oftast resulterar i en bättre hantering av det material som sedan skall färdigställas till bokföring.

Bokslut och årsredovisning

Löneadministration

Deklaration

När räkenskapsåret är slut och grunden i redovisningen, den löpande bokföringen, är gjord är det dags för bokslut. Utifrån era önskemål och behov upprättar vi månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningen lämnas sedan till er revisor för revision och/eller vidare till bolagsverket.

Om du har en lön eller hundra löner att hantera så finns vi där för att hjälpa er hantera all administration runt löner. Vi vet att för vissa företag är detta en börda och därför vill vi underlätta för er genom att hitta lösningar som passar just ert företags rutiner gällande administration av löner. Vi har kompetensen och verktygen som behövs för att trygga företagets och de anställdas krav på rätt lönehantering samt hanterar reseräkningar och utlägg. När året är slut ser vi till att kontrolluppgifter rapporteras in och hjälper er även med statistikuppgifter samt rapporteringen till FORA.

Både till företaget och till dig privat är vi behjälplig med inkomstdeklaration. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med deklarationsarbetet och säkerställer att deklarationen innehåller alla nödvändiga uppgifter utifrån den information vi får.

Kontakta oss!