Tidigare i år beslutade riksdagen att införa rapportering på individnivå i arbetsgivardeklarationen varje månad. Från och med nästa år ska alltså ersättning och skatt redovisas för varje anställd av arbetsgivaren. Detta kommer att implementeras i två steg, den 1 juli 2018 för arbetsgivare som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda. För övriga arbetsgivare gäller de nya reglerna från 1 januari 2019. Vill du veta vad detta innebär för dig? Kontakta oss så berättar vi mer.