Har du eller funderar på att driva ett företag tillsammans med en kompanjon och saknar ett kompanjonsavtal?

Att driva företag i kompanjonskap kan vara positivt av många skäl. Man kan kombinera olika kunskaper och erfarenheter, ge varandra stöd i ett krävande arbete, och vidga kontaktnätet.

Ett kompanjonsavtal är ett avtal som reglerar samarbetet mellan två eller flera personer som tillsammans äger och driver ett företag. Avtalet reglerar inbördes förhållanden i företaget och ska underlätta vid och hjälpa till att undvika eventuella framtida tvister.

Om ni redan innan starten diskuterar viktiga frågor för företaget och delägarna skapar ni en gemensam grund att stå på och era olika synpunkter lyfts fram redan från början.

Vad händer till exempel med företaget om du eller din kompanjon avlider? Hur ska man agera om delägare blir osmans och vill dela på bolaget?

Är du intresserad av att ta reda på vad ett kompanjonsavtal skulle innebära för dig? Kontakta oss så berättar vi mer!