Skatteverket har under 2016 kommit med ett nytt ställningstagande kring hur dricks ska hanteras i företaget och bland personalen.

I till exempel restaurangbranschen kan gäster lämna dricks som en frivillig betalning utöver vad som står på notan. Dricksen kan till exempel lämnas som ett extra belopp med kontokortet, kontant eller swish. Inkomster från dricks är inte en momspliktig omsättning och har därmed momssats 0 %.

Enligt Skatteverket ska dricks som personalen själva tar hand om i form av kontanter inte utgöra någon intäkt för företaget och heller inte bokföras. Kontant dricks som lämnas direkt till personalen ska företaget heller inte ta upp som lön och därmed inte betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Personen som tar emot dricksen ska dock själv ta upp inkomsten i sin inkomstdeklaration som inkomst av tjänst.

Om det är arbetsgivaren som tar hand om och fördelar ut den kontanta dricksen bland personalen utgör dricksen en inkomst för företaget och också en lön för de anställda.

Om dricksen betalas från gäster via kontokort finns det ytterligare bestämmelser. Dricks från kontokort ska alltid bokföras men är inte alltid en inkomst i företaget. Personalen kan inte fördela dricks som betalas med kontokort på grund av att den då betalas direkt till företagets bankkonto. Dricksen blir då en inkomst i företaget.

För att undvika detta kan företaget/arbetsgivaren tillåta att personalen tar dricks direkt ur kassan för att reglera dricksen som betalats in på banken. Om företaget och personalen har en sådan överenskommelse är det viktigt att uttaget ur kassan registreras i kassaregistret. För att uppfylla bokföringslagens bestämmelser om bokföringsskyldighet är det viktigt att man kommer ihåg att bokföra alla affärshändelser som regleringen av dricksen medför. Fördelas dricksen på detta sätt finns alltså bokföringsskyldighet men dricksen utgör inte en inkomst i företaget eller lön till de anställda.

Sammanfattning kring hantering av dricks:

• Inkomster från dricks är inte en momspliktig intäkt

Om arbetsgivaren/företaget fördelar dricksen
• Lön för de anställda
• Arbetsgivaravgifter ska betalas till Skatteverket
• Intäkten ska bokföras

Om personalen själva fördelar dricksen
• Ingen lön eller arbetsgivaravgift för de anställda
• Den som får dricksen ska själv ta upp beloppet i sin inkomstdeklaration
• Kontant dricks bokförs ej
• Dricks genom kontokort bokförs som en skuld till personal

Läs hela Skatteverkets ställningstagande här:
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355557.html?date=2016-08-30&q=2016-08-30+dnr+131+184388