Vi på GefleRevisorerna vill hjälpa dig med mer än bara bokföring och revision. Vi erbjuder även utbildning och rådgivning för dig som företagare och privatperson. Vår förhoppning är att ni inte ser oss som ett ”nödvändigt ont” utan som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet.

GefleRevisorerna vill hjälpa dig och din verksamhet att utvecklas genom coachning i ekonomiska frågor samt agera stöd vid målsättningar för verksamheten och mycket annat.  Att utveckla sitt företagande behöver inte betyda att vi diskuterar kvitton och siffror utan snarare tvärt om.

Vill du ha hjälp eller råd med något som du inte vet vart du ska vända dig med – kontakta oss!